Nacházíte se zde: Úvod Czech POINT

Czech POINT

CzechPoint na Obecním úřadě v Hostěnicích v provozu od 4.1.2010

CzechPoint na Obecním úřadě v Hostěnicích v provozu od 4.1.2010

Jedná se o ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy, poskytované dle § 9 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Ověřené výstupy se vydávají na počkání

Pondělí a středa: 8:30 – 12:00, 14:00 – 17:00 hodin

Služby Czech Point

  • Výpis z Katastru nemovitostí
  • Výpis z Obchodního rejstříku
  • Výpis z Živnostenského rejstříku
  • Výpis z Rejstříku trestů
  • Výpis z registru řidičů
  • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • Výpis z Registru účastníků provozu modulu autovlaků ISOH
  • Autorizovaná konverze dokumentů

Informace o datových schránkách – stáhnout

1. Výpis z Katastru nemovitostí

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.

Žadatel musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu, nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu.

2. Výpis z Obchodního rejstříku

O výpis z Obchodního rejstříku může požádat anonymní žadatel. Žadatel musí znát IČ obchodní organizace. vydání

3. Výpis z Živnostenského rejstříku

O výpis z Živnostenského rejstříku může požádat anonymní žadatel. Žadatel musí znát IČ obchodní organizace

4. Výpis z Rejstříku trestů

Žádost o výpis z Rejstříku trestů podává osoba, které se výpis týká (dle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů), na základě písemné žádosti, kterou klient již vyplněnou obdrží u přepážky Czech POINT.

Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti, v případě cizinců i doklad o přidělení rodného čísla a tito musí mít trvalý pobyt na území České republiky.

Žádost o výpis z Rejstříku trestů lze podat i zplnomocněncům na základě úředně ověřené plné moci.

5. Výpis z Registru řidičů

Žádost o výpis z Registru řidičů podává osoba, které se výpis týká.Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti.

6. Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Žádost o výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů podává žadatel, který musí vědět identifikační údaj dodavatele – IČ dodavatele a IČ žadatele o výpis.

7. Výpis z Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Žádost o výpis s Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH podává osobně žadatel.Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti a musí vědět identifikační údaj organizace IČ.

Upozornění

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro Vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).

Správní poplatky systému Czech POINT

Evidence

Cena za 1. stranu

Cena za každou další stranu

Obchodní rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Živnostenský rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Katastr nemovitostí

100,- Kč

50,- Kč

Rejstřík trestů

100,- Kč

0,- Kč

Bodové hodnocení řidiče

100,- Kč

50,- Kč

Podání ohlášení živnosti

50,- Kč

0,- Kč

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. Ověřený výstup je vydán na počkání po zaplacení správního poplatku, platí se na místě v hotovosti.