Nacházíte se zde: Úvod Registr oznámení

Registr oznámení

Registr oznámení dle zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Registr oznámení je zřízen jako informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti, nestanoví-li zákon jinak.

Nahlížení do registru

Archiv registru oznámení (dle předchozí legislativy): vstup do registru oznámení