Nacházíte se zde: Úvod Územní plán

Územní plán

Územní plán obce Hostěnice
Úplné znění Územního plánu Hostěnice
Změna č. 1 Územního plánu Hostěnice
Územní plán Hostěnice
Účinnost ÚP Hostěnice
Zastupitelstvo obce Hostěnice vydalo ÚP Hostěnice formou opatření obecné povahy usnesením č. 41/2014 na zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice konaného dne 24.6.2014.
Účinnost změny č.1 ÚP Hostěnice
Zastupitelstvo obce Hostěnice vydalo Změnu č. 1 ÚP Hostěnice formou opatření obecné povahy usnesením č. 53/2020 na zasedání Zastupitelstva obce Hostěnice konaného dne 8.10.2020.