Nacházíte se zde: Úvod Informace o obci

Současnost obce

Obec Hostěnice leží ve zvlněné lesnaté krajině jižního úpatí Drahanské vrchoviny. Katastrální území obce má letecký snímekrozlohu necelých 2000 ha a nachází  se v SV výběžku okresu Brno-venkov. Maximální nadmořská výška se pohybuje   kolem 530 m n. m. Nejnižší místo katastru je v údolí Říčky,   tj. kolem 344 m n. m. 
Na katastru obce převažuje les (1732 ha), který je součástí chráněného přírodního parku "Říčky". V západní části zasahuje do katastru obce chráněná krajinná oblast "Moravský Kras" okolím tzv. "Hostěnického propadání".
K zastavěnému území obce Hostěnice patří samota Lhotky severně od obce a dále chatové osady "Pastviska" (38 chat) na západním okraji obce, osada pod Hádkem podél Říčky, dále v "Pekle", na Říčkách a Amstrdam (71 chat). Celkem se na území obce vyskytuje 184 chat.
Z hlediska občanské vybavenosti existuje vazba obce na nedaleké Pozořice a Mokrou-Horákov (základní škola, kostel, zdravotnictví, hřbitov i prodejní síť). Od roku 1990 má obec obnovenu samosprávu.
Obytná zástavba má většinou původní charakter venkovských stavení. Tradiční styl byl narušen výstavbou patrových domů a domů s plochými střechami v posledních několika desetiletích. Mezi objekty občanské vybavenosti dominuje škola z roku 1898, budova OÚ z roku 1953 a budova samoobsluhy ze sedmdesátých let.
Obcí protéká "Hostěnický potok" s pravým bezejmenným přítokem z oblasti Napajedel. Na toku potoka jsou čtyři rybníky. V současnosti slouží rybníky zejména k zadržování vody v krajině. Hostěnický potok je ponorný a svůj tok končí v tzv. "Hostěnickém propadání", které je součástí Moravského Krasu.
Zemědělskou půdu na katastru obce z převážné části obhospodařuje soukromý zemědělec, které  má půdu v pronájmu od vlastníků půdy. Zemědělská výroba je zejména rostlinná, v posledních letech se vrátil do Hostěnic extensivní chov dobytka.
Ke konci roku 2019 bylo v obci 781 obyvatel. Počet obyvatel postupně pomalu roste v souvislosti s novou výstavbou v obci.
V oblasti pracovních příležitostí je převážný spád na Brno, menší část pak v místě (soukromé podnikání) a Českomoravský cement v Mokré-Horákově.
V katastru obce se nacházejí dva památkové objekty, a to kaple sv. Anny z roku 1748 a zvonička z roku 1877. V obci jsou dva pomníky - před školou pomník obětem první a druhé světové války a pomník osvobození vybudovaný po druhé světové válce.
Celý katastr Hostěnic je z hlediska rekreačního a turistického velmi atraktivní. V roce 1981 byla správou CHKO Moravský Kras otevřena naučná stezka "Říčky", jejíž součástí je i "Hostěnické propadání". Nařízením v roce 2011 byl Jihomoravským krajem zřízen Přírodní park Říčky, který zaujímá velkou část katastru obce.