Nacházíte se zde: Úvod Informace o obci Kronika Hostěnic

Kronika Hostěnic

Kronika obce Hostěnice je psána od roku 1922.

Kniha první je psána od roku 1922 do r. 1967. První kronikář byl silvestr Kopecký a pokračoval v ní po válce Ondřej Olšr.

Kniha druhá je psána od r. 1975. Psal ji Ondřej Olšr, a to až do r. 1991. V roce 1992 pokračoval Václav Dostál a rokem 1993 je tato kniha ukončena. Chybějící roky 1968 - 1974 jsou ve stručnosti popsány v této knize retrospektivním záznamem.

Kniha třetí obsahuje záznamy událostí za r. 1994 - 2003 a psal ji Václav Dostál.

Kniha čtvrtá je vedena Václavem Dostálem od r. 2004.

Kronika Hostěnic (knihy 1-3) je uložena v oblastním archivu v Rajhradě.