Nacházíte se zde: Úvod Informace o obci Mikroregion Roketnice

Mikroregion Roketnice

Mikroregion Roketnice tvoří devět obcí: Hostěnice, Kovalovice, Mokrá-Horákov, Podolí, Pozořice, Sivice, Tvarožná, Velatice, Viničné Šumice. Rozkládá se východně od města Brna na rozhraní Drahanské vrchoviny a Dyjsko-svrateckého úvalu. Svůj název odvozuje od stejnojmenného potoka pramenícího v jeho středu - potoka Roketnice. Je zajímavý svojí zeměpisnou polohou, z níž se odvíjí pestrost přírodních podmí-nek a turistických aktivit. Jeho severní výrazně lesnatou část zaujímá přírodní park Říčky a chráněná krajinná oblast Moravský kras. Jižní rovinatější část území náleží do památkové zóny bitvy u Slavkova. Na západě hraničí s katastrem obce Podolí a krajským městem Brnem, na východě s okresem Vyškov.

Prezentace úspěšných projektů v Mikroregionu Roketnice

Mikroregion Roketnice se rozhodl realizovat projekt "Prezentace úspěšných projektů v Mikroregionu Roketnice", jehož hlavním cílem je úspěšné projekty (Best Practices) zaměřených na obnovu a rozvoj obcí v Mikroregionu Roketnice prezentovat široké i odborné veřejnosti. Za tímto účelem byly vytvořeny videoprezentace jednotlivých projektů.

Videoprezentace projektů obce Hostěnice