Nacházíte se zde: Úvod Úřední deska

Úřední deska


Obec

Název Zveřejněno od do Stáhnout
Veřejnoprávní smlouva o návratné finanční výpomoci (týká se projektu Nový domov 30.6.2021 28.7.2024
Informace o způsobu hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané od 8. 10. do 9. 10. 2021 22.6.2021 10.10.2021
Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN dle §§64-654 zákona č. 256/2013Sb. 13.4.2021 31.12.2023
Smlouva o poskytnutí finančního daru č. 1/2021 31.12.2020 31.1.2023
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN dle §§64-65 zhákona č. 256/2013Sb. 27.10.2020 31.12.2023
Opatření Obecné povahy č.j.33784/2020-MZE-16212 1.8.2020 1.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.j.17110/2020-MZE-16212 6.4.2020 31.12.2022
Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN dle §§64-65 zákona č. 256/2013Sb. 12.3.2020 31.12.2023
Smlouva o poskytnutí finančního daru č. 1/2020 2.1.2020 2.1.2023
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212 10.12.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.j.41508/2019-MZe-16212 2.9.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 4.4.2019 31.12.2022
VPS č. 16/20107 - o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 21.11.2018 31.12.2021
Smlouva o poskytnutí finančního daru č.1/2019 14.1.2019 31.1.2022

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb

Žádná položka