Nacházíte se zde: Úvod Hřiště, tělocvična v MŠ a Občanské centrum Občanské centrum - rezervace termínu na tel.č 544 250 763, mobil. 604 205 523

Občanské centrum - rezervace termínu na tel.č 544 250 763, mobil. 604 205 523

Podmínky pronájmu: Nájemce v kanceláři OÚ Hostěnice v týdnu před pronájmem v úřední den pondělí a středa vyplní pronájem obecních prostor, uhradí částku 500,- Kč včetně 21% DPH a převezme klíče. Nájemce odpovídá za pronajaté prostory a jejich vybavení. Nájemce zajistí úklid pronajatých prostor včetně sociálního zařízení a případné závady nahlásí při předání panu Ing.arch. Jiřímu Markovi.Předání a převzetí prostor včetně klíčů je třeba domluvit předem na tel.č. 604 708 334s panem Ing.arch.Jiřím Markem. Do sešitu umístěného na nástěnce za barem zapíše nájemce termín pronájmu, jméno a příjmení, stav prostor při převzetí. Ceník pronájmu nebytových prostor obce Hostěnice, Hostěnice č.p. 159 Ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH Místní spolky a sdružení : zdarma Soukromé akce fyzických osob : 500 Kč /den Vratná kauce : 1000 Kč Komerční akce : 1 500 Kč/den 240 Kč/hod Vratná kauce : 1000 Kč

Obsazenost Občanského centra je možné zjistit zde:

kalendář vytíženosti Občanského centra