Nacházíte se zde: Úvod Spolky a sdružení Spolek Přátel sportu Hostěnice

Spolek Přátel sportu Hostěnice

Spolek Přátel sportu Hostěnice (SPsH) vznikl oficiálně dne 22. října 2015, kdy proběhlo úspěšné zapsání našeho spolku do spolkového rejstříku a 7. listopadu byl spolek zdárně zaregistrován u Krajského soudu v Brně.

Základními účely spolku jsou: sdružování osob za účelem sportu, propagace, organizování a podpora sportovních akcí, začleňování dětí do sportovních aktivit, vybudování zázemí k hřišti ,,Na Pastviskách“, ochrana životního prostředí (čištění lesů, potoků, luk, apod. činnosti).

V současné době má spolek 36. aktivních členů, 3. čestné členy a 1. člena v síni slávy. Organizační strukturu spolku tvoří členská schůze jako nejvyšší orgán spolku, rada jako výkonný orgán spolku a předseda jako statutární orgán spolku. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 15 let.

Mezi hlavní činnosti spolku patří organizování a pořádání sportovních akci (nohejbalových, fotbalových, tenisových, hokejových apod.), výroba a úprava ledové plochy na hřišti ,,Na Pastviskách“ v zimním období, pravidelné přispívání do obecního zpravodaje obce Hostěnice atd.

Veškeré další informace o spolku najdete na našem webu: www.spshostenice.cz nebo rádi Vaše dotazy či připomínky zodpovíme na emailu: spsh@post.cz