Nacházíte se zde: Úvod Spolky a sdružení MS Horal Hostěnice

MS Horal Hostěnice

Myslivecký spolek Horal Hostěnice

Myslivecký spolek „Horal Hostěnice“ je sdružení s dlouholetou tradicí. Byl založen v roce 1993 a do roku 2012 obhospodařoval na základě nájemní smlouvy s Lesy ČR, a.s. honitbu o výměře 888 ha.
Spolek měl 22 stálých členů. Předmětem činnosti dle stanov spolku byl výkon práva myslivosti v najaté honitbě v souladu s plánem mysliveckého hospodaření v honitbě a podmínkami nájemní smlouvy. K činnostem sdružení patřilo mimo jiné propagovat myslivost a ochranu přírody, zabezpečovat chov a výcvik loveckých psů, seznamovat mládež s myslivostí a ochranou přírody a provádět tak praktickou část přípravy uchazečů o první lovecký lístek a v neposlední řadě pečovat o bezpečnost při zacházení s loveckými zbraněmi. Povinnost přikrmovat zvěř ukládá zákon o myslivosti a byla to tedy jedna z hlavních činností spolku.
Členové sdružení se pravidelně aktivně zapojovalo do kulturního dění v obci Hostěnice. Tradiční akcí býval např. Myslivecký ples pořádaný v lednu v restauraci „U Stupárků“.

Spolek zanikl v roce 2012 z důvodu neobnovení nájemní smlouvy ze strany Lesů ČR na zdejší honitbu.