Nacházíte se zde: Úvod Spolky a sdružení Hosten a RC Broučci

Hosten a RC Broučci

Zapsaný spolek Hosten

Toto občanské sdružení vzniklo jako dobrovolné sdružení lidí, kteří se rádi zapojí podle svých možností do dění v obci. Tomuto sdružení jde o podporu a rozvoj komunitního života v obci a o iniciování a podporu aktivit zejména v oblasti společenské, kulturní, ekologické a sportovní. Během roku pořádají již tradiční akce nejen pro děti, ale i pro celou širokou veřejnost. Pravidelně pracuje kroužek hry na flétnu, dětský pěvecký sbor a výtvarné dílny. Spolupracují i s jinými obecními spolky a sdruženími.

Odkaz: www.hosten.estranky.cz

Pod o.s. Hosten vzniklo Rodinné centrum Broučci, které mohou rodiče s malými dětmi navštěvovat  a aktivně se zapojovat do činnosti 2x týdně. Centrum je otevřeno v úterky a čtvrtky dopoledne v prostorách pod Občanským centrem.

Odkaz: http://rc-broucci.weebly.com/

Facebook: https://www.facebook.com/broucci/